S/S Per Brahes förlisning för hundra år sedan

I dag är det 100 år sedan S/S Per Brahe förliste på Vättern. Det var ett svenskt ångfartyg som byggts på Motala Verkstad 1855–57, det skulle ha varit klart 1856 men bygget blev försenat. S/S Per Brahe gick med passagerare och/eller fraktgods på Vättern och vattenlederna därikring. Natten mellan 19 och 20 november 1918 förliste Per Brahe i Vättern strax utanför Hästholmen. Bland passagerarna fanns konstnären John Bauer och hans familj.

Det var vanligt att båtarna lastades över sin kapacitet. Kaptener och styrmän fick bonus på varorna som transporterades. För att snabbt kunna lasta om i hamnarna slarvades det med placeringen av godset så att båtarna blev instabila och det hände att båtarna blev så tunga att de inte kunde gå in i kanalen.

Den 19 november 1918 var Per Brahe förutom passagerare lastats med bland annat järnspisar, plogbillar och symaskiner i Jönköping. Allt gods fick inte plats i lastrummen, därför användes däck till att lasta ett stort antal tunnor med fruktmos och annat gods. På kvällen togs ännu mer gods ombord i Gränna, bland annat sex ton potatis och två ton päron. I Gränna steg fler passagerare ombord, inklusive John Bauer med familj som skulle till Stockholm. Egentligen hade de tänkt göra resan med tåg, men en stor tågolycka vid Getå strax innan gjorde att de tyckte det kändes säkrare att ta båten.

Sent på kvällen, vid 23-tiden lämnade fartyget Gränna med 24 personer, passagerare och besättning för att gå till Hästholmen. Det hade vid det här laget blåst upp till storm på sjön. Fartyget nådde aldrig Hästholmen, istället hittades vrakgods ute på sjön dagen därpå. Däcklasten hade inte surrats ordentligt och under stormen hade den förskjutits, gods på fördäck hade gått överbord så att förskeppet lättade och fartyget sjönk med aktern före. Alla som var ombord omkom. De flesta tros ha blivit instängda i fartyget när däckslasten försköts och blockerade dörrarna.

Den 26 november 1918 hittades vraket av Per Brahe på 32 meters djup genom draggning. Sommaren 1921 försökte man bärga fartyget men misslyckades. Ett nytt försök 1922 lyckades bättre och gods bärgades i etapper innan själva skeppet kunde fås upp till ytan igen. Själva bärgningen blev en turistattraktion och så många som 20 000 personer antas ha besökt platsen, därefter gjorde S/S Per Brahe en uppvisningsturné runt Vättern och längs Göta Kanal till Söderköping och ända till Stockholm för att samla in pengar till reparation.

Det blev några svåra år trots namnbyte och reparationer då fartyget bland annat gick i trafik i området runt Stockholm. Till slut hamnade fartyget i Mariehamn under namnet Åland II där det fraktade passagerare i Ålands skärgård fram till 1956 då det styckades upp.

Källa
Wikipedia

Relaterade bilder:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*