Vi som brinner för Unden

Den 7 november i år skapades en ny grupp på Facebook, Vi som brinner för Unden. Anledningen till det är att ett företag, Western Mining Network Ltd. kom skickade in en ansökan till Bergsstaten den 11 maj pm att prospektera kobolt i närheten av Undens södra del. Samma månad ändrade gruvbolaget namn till European Cobalt Ltd. Företaget är registrerat i Australien. Bergsstaten har gett företaget ensamrätt att undersöka förekomsten av nickel, kobolt, zink, koppar och guld. Tillståndet gäller i tre år och omfattar ett område om 868 hektar i Havsmon, Igelstad och Fräckestad.

Unden-Velenområdet är riksintresse för naturvård och Tiveden är riksintresse för friluftslivet. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten gäller i hela området. Det finns sju fornlämningar i den sydöstra delen av området. Dessutom råder strandskydd vid flera vatten. Varken Länsstyrelsen eller kommunen har protesterat mot tillståndet men kräver att samråd med Länsstyrelsen ska äga rum om undersökningsarbeten kommer medföra mer än ringa påverkan på naturvärdena. Detta har Bergsstaten medgivit.

Sextio fastighetsägare i området signerade en skrivelse som skickades till Bergsstaten med en beskrivning av området och uppmaning att hänsyn ska tas till friluftslivet i området. Två fastighetsägare har motsatt sig ett beviljande av undersökningstillståndet. Enligt bergsstaten finns ingen större anledning till oro eftersom bara ett par procent leder till verklig gruvbrytning.

Det beskedet är inte särskilt lugnande, för vem vet vilken andel just detta område hör till när prospekteringen är klar? När beslutet från Bergsstaten kom hade de berörda dessutom en mycket kort tid på sig att svara, en vecka. Det ledde i förlängningen till att facebookgruppen skapades.

Källor:
Naturskyddsföreningen: Ingen kollar gruvbolagen 150727
SLA: Mineraljakt sprider oro 170803
SLA: Gruvbolag får leta sällsynt mineral 171023
SVD: ”Regeringen måste skärpa kraven på gruvbolagen” 171029

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*