Sticky

Detta år har länsstyrelsen utlyst till Friluftslivets år. Syftet är att få människor att komma ut i naturen och att göra dem medvetna om allemansrätten. Så här beskriver länsstyrelsen det hela: Luften är fri – Friluftslivets år handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och provaLäs mer …