S/S Per Brahes förlisning för hundra år sedan

I dag är det 100 år sedan S/S Per Brahe förliste på Vättern. Det var ett svenskt ångfartyg som byggts på Motala Verkstad 1855–57, det skulle ha varit klart 1856 men bygget blev försenat. S/S Per Brahe gick med passagerare Fortsätt läsa S/S Per Brahes förlisning för hundra år sedan