Här går det att läsa Regeringens proposition 2016/17:96 om Utvidgning av Tivedens nationalpark. ”I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att Tivedens national-park utvidgas med områden som angränsar till parken. Utvidgningen innebär att nationalparkens areal ökas från 1 352 hektar till 2 030 hektar. Genom utvidgningen tillförs nationalparken väl dokumenterade, högaLäs mer …

Under 2003 inträffade en flygplansolycka i Tiveden. Den fick uppmärksamhet i nyheterna. Piloten klarade sig relativt oskadd men alla flygolyckor resulterar i rapporter som ska leda till förbättringar i flygtrafiken. Här hittar du rapporten. Rapport RL 2004:23. Olycka med flygplanet SE-KRK i Tived, T län, den 22 september Rapporten finnsLäs mer …

Tivedsborna förstod ganska tidigt hur viktigt det är att få bredband. Varje vinter har det varit avbrott både i tele och el när det blåser eller snöar. Elbolaget har sett till att gräva ner allt fler ledningar efter stormen Gudrun, Telia har väl inte varit riktigt lika snabba men detLäs mer …