Proposition om att utöka nationalparken

Här går det att läsa Regeringens proposition 2016/17:96 om Utvidgning av Tivedens nationalpark. ”I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att Tivedens national-park utvidgas med områden som angränsar till parken. Utvidgningen innebär att nationalparkens areal ökas från 1 352 hektar till Fortsätt läsa Proposition om att utöka nationalparken

Nödlandningen i Sannerud 2003

Under 2003 inträffade en flygplansolycka i Tiveden. Den fick uppmärksamhet i nyheterna. Piloten klarade sig relativt oskadd men alla flygolyckor resulterar i rapporter som ska leda till förbättringar i flygtrafiken. Här hittar du rapporten. Rapport RL 2004:23. Olycka med flygplanet Fortsätt läsa Nödlandningen i Sannerud 2003